Diagnostyka

Diagnostyka to oferta skierowana zarówno dla zawodników, jak i osób grających w tenisa rekreacyjnie, którym zależy na ocenie własnego poziomu tenisowego oraz przygotowania motorycznego. W ramach diagnostyki wykonujemy testy technicznie i sprawnościowe na korcie oraz testy laboratoryjne. Następnie uzyskane wyniki są obszernie opisane wraz z zaleceniami, czyli tworzony jest raport końcowy będący podsumowaniem uzyskanych wyników. Istotą procedur testowych jest też ich powtarzalność, czyli możliwość ponownego wykonania testów i uzyskania omówienia kinetyki wyników (zmian w czasie). Posiadamy ponadto liczną bazę danych, czyli mamy możliwość porównania uzyskanych wyników na tle zawodników o różnym poziomie wytrenowania, aby zobrazować w sposób właściwy reprezentowany poziom sportowy. Procedura diagnostyczne uwzględnia m. in:

Testy na korcie

  • Test sprawnościowy na korcie – test oceniający sprawność na korcie.
  • Test wpływu zmęczenia na poziom techniki – jest to test łączony wydolnościowo-techniczny.
  • Test techniczny na korcie – test oceniający poziom techniczny z wykorzystaniem rejestracji filmowej.

Zdjęcia poglądowe

I

Testy sprawnościowe w laboratorium

  • Test Wintgate – test mocy maksymalnej oraz tempa jej uzyskania w wersji standardowej oraz rozszerzonej (pod kątem tenisa).

Zdjęcia poglądowe

I
  • Test Vo2max – oceniający poziom wydolności, a także umożliwiający ustalenie właściwych stref tętna. Wynik tego testu laboratoryjnego jest korelowany z testem wydolnościowym na korcie.

Zdjęcia poglądowe

  • Testy dodatkowe np.: Izokinetyka grup mięśniowych – testy specjalistyczne np.: wykorzystywane w sytuacji nawykowych kontuzji (izokinetyka grup mięśniowych do oceny poziomu siły grup mięśniowych agoniści/antagoniści i inne).

Zdjęcia poglądowe

Raport końcowy

Obszerny opis wyników z podaniem zaleceń treningowych.

Diagnostyka to kompleksowy zestaw testów wraz z ich omówieniem, które mają za zadanie rzetelną ocenę wytrenowania, a także uzyskanej progresji w przypadku powtarzania badań.

Dla kogo ta strategia?

Diagnostyka, którą proponujemy dedykowana jest zarówno zawodnikom, jak i osobom trenującym tenisa, którym zależny na ocenie własnego wytrenowania, a w przypadku regularnego wykonywana pomiarów na ocenie tempa progresji.

Jak zacząć?

Wystarczy się skontaktować, aby ustalić termin i zakres pomiarów.

Koszt diagnostyki

DiagnostykaCena
Laboratorium + testy na korcie
Całościowe z raportem końcowym:
Badania obejmują m.in.: test Wintgate, VO2max, skład ciała, analizę zleconych badań krwi. Testy na korcie - motoryczne oraz techniczne. Uzupełniające badania np: Izokinetyka dodatkowo płatne - tylko sam pomiar w wybranym laboratorium (opis uwzględniony w raporcie końcowym).

Raport końcowy - opis uzyskanych wyników z komentarzem i zaleceniami.
1 500 zł
Dodatkowo konsultacje - motoryczne / tenisowe do 2-3h
400 zł