NASZA IDEA

Naszą ideą jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla tenisa, zarówno na poziomie zawodniczym, jak i rekreacyjnym. Kompleksowe rozwiązanie to w pełni Indywidualny Program Treningowy, w którym zaplanowany jest trening tenisa wraz z treningiem ogólnorozwojowym, a także inne składowe procesu treningowego takie jak: dieta, odnowa biologiczna i inne.

Czy wiesz że…

Praktycznie każda akademia tenisa oferuje trening tenisa wraz z treningiem ogólno, ale w większości przypadków treningi te realizowane są odrębnie, czyli trening techniczny nie zazębia się z motorycznym. Oczywiście treningi ogólnorozwojowe są dedykowane pod tenis, ale nie stanowią w pełni zazębiającego się procesu. Z tego względu my stawiamy na Kompleksowy Program Tenisowy, w którym indywidualnie planowane są treningi tenisa oraz ogólno, dzięki czemu uzyskujemy w pełni integralny proces. Zazębianie się tych dwóch głównych elementów procesu treningowego możliwe jest tylko w sytuacji tworzenia kompleksowego planu, gdyż wtedy istnieje możliwość zgrania treningów technicznych z ogólnorozwojowymi.

Przykładowo:

Trener tenisa planuje w danym cyklu zaakcentować 2-3x szybki atak. Do tego niezbędna jest pełna dyspozycja zawodnika. Planując uzupełniający trening ogólno należy uwzględnić taki rodzaj treningu ogólnorozwojowego, który jednocześnie będzie rozwijał cechy indywidualne zawodnika oraz umożliwi realizację akcentów szybkościowych na treningu tenisa, czyli musi uwzględnić np.: tempo superkompensacji dla cech szybkościowych, aby wykorzystać to podczas treningów tenisa.

Dlatego tak istotnie staję się kompleksowe planowanie procesu treningowego pod względem głównych składowych (tenis-ogólno), a dodatkowo charakter tych składowych determinuje zaplanowanie elementów uzupełniających takich jak odpowiednia dieta wraz z suplementacją, czy odnowa biologiczna. W inny sposób zgranie wszystkich elementów jest niemożliwe lub jest po prostu przypadkowe.

Czym jest zatem Indywidualny Program Treningowy?

To metodycznie prawidłowy plan pracy treningowej uwzględniający trening tenisa, trening ogólno oraz wszelkie elementy uzupełniające proces treningowy. Zatem jest to kompleksowy plan stworzony indywidualnie dla zawodnika, czyli również uwzględniający możliwości treningowe z punktu widzenia wieku, poziomu zaawansowania oraz czasu na trening. Plan treningowy jest też zgodny z właściwą metodycznie pracą, czyli uwzględnia podział na cykle umożliwiające zachowanie właściwej zmienności bodźca treningowego, odpowiednią periodyzację kształtowanych cech motorycznych, czyli jest po prostu zgodny ze standardami wysokiej jakości pracy szkoleniowej, która uwzględnia tzw periodyzację treningową.

Ciekawostka

Periodyzacja treningowa to podział na cykle, które umożliwiają realizację różnych cech motorycznych zgodnie z hierarchią ich występowania w danej dyscyplinie. Chodzi o to, że w praktyce nie da się wszystkiego na raz kształtować – dlatego dzieli się sezon na cykle, w których akcentuje się różne elementy, tak aby rozwijać zawodnika oraz uzyskiwać dobrą dyspozycję na dany turniej w sezonie. Obecnie w każde dyscyplinie sportu proces treningowy jest speriodyzowany. Najdłuższe programy treningowe możemy spotkać w sportach olimpijskich, w których tworzy się plany „dojścia” zawodnika do formy olimpijskiej. Plany takie często tworzone są w perspektywie 2-4lat.

Czy warto trenować z programem treningowym?

Zdecydowanie tak, gdyż program treningowy systematyzuje proces treningowy zapewniając właściwie ułożona pracę. Z własnego doświadczenia możemy powiedzieć, że trenerzy wysokiej klasy tym się różnią, że dla każdego zawodnika układają plan / strategię pracy, która daje im również pewność, że prowadzony zawodnik będzie miał zapewnione wszystkie elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Należy dodać, że program treningowy tworzony na dłuższy czas (np.: okres 6-12miesięcy) jest również dokumentacją pacy trenera i zawodnika, czyli opisem założeń, które będą realizowane, a także sposobem ich realizacji. W takim ujęciu program treningowy jest zwartą formą dokumentacji pracy trenerskiej, wraz z rejestracją przebiegu formy zawodnika w odniesieniu do założeń, co ułatwia świadome wprowadzanie modyfikacji w trakcie sezonu. Dzięki temu zawodnik ma zapewniony zawsze najbardziej dopasowany i optymalny proces treningowy. Zatem można śmiało stwierdzić, że im bardziej kompleksowy program treningowy (czyli uwzględniające więcej elementów) tym lepiej – oczywiście przy założeniu zgodności metodycznej programu. Tak zaplanowane działanie sprawia, że sterujemy procesem treningowym świadomie, a nie przypadkowo.

Żaden dobry trener nie wyobraża sobie pracy bez zaplanowania działania, co jest zupełnie innym podejściem niż trening na tzw „godziny”. Ponadto dobry plan umożliwia zawsze wgląd we wszystkie aspekty treningowe, czyli np. ilość godzin poświęconych na elementy techniczne,  cechy motoryczne, czy inne składowe, a tym daje pewność, że wszystko zostało prawidłowo zaplanowane i zostanie wykonane w sezonie.

Polemika dotycząca planów jaką spotykamy najczęściej?

Przez wiele lat tworząc programy treningowe (Indywidualne Programy Treningowe ORMA) często spotykaliśmy się z polemiką dotyczącą sensu tworzenia programów treningowych w sporcie. Polemika ta często była znamienna dla trenerów mało doświadczonych lub też takich, dla których taka dodatkowa praca byłaby uciążliwa. Poniżej przedstawiamy najczęstsze „zarzuty” z jakimi się spotykamy wraz z krótkim wyjaśnieniem:

1. Nie da się tworzyć planów na dłuższy czas, gdyż nie wiemy jak zmienia się organizm

To częsty zarzut nie mający żadnego uzasadnienia, gdyż tempo zmiany organizmu jest znane, w tym sensie, że każdy dobry trener ma świadomość ile potrzebuje czasu na wypracowanie określonej cechy w znaczeniu tempa progresji. Jeśli prześledzimy pozycje naukowe dotyczące teorii treningu, to również odnajdziemy wiele informacji o tempie zmiany cech pod wypływem bodźca treningowego. Również teoria i praktyka dotycząca bodźca treningowego, która opisuje tempo reakcji na nowy bodziec, czas progresji oraz okres, po jakim bodziec przestaje działać na skutek adaptacji negatywnej, umożliwia tworzenie długookresowych planów. Dlatego każdy doświadczony trener wie i jest w stanie przewidzieć jak zmieni się zawodnik pod wpływem treningu. Oczywiście aby utworzyć plan nie musimy mieć idealnie określonej zmienności, a jedynie ogólny zarys zmian, który umożliwia właściwe zaplanowanie cykli treningowych, w których akcentowane są dane cechy. Tylko takie podejście daje możliwość, że w perspektywie sezonu zaplanujemy tak pracę, aby zrealizować wszystkie przyjęte cele treningowe. Trening bez planu może doprowadzić, że skupimy się na jednym elemencie, poprawiając go, a jednocześnie stracimy na innych elementach. Zatem plan treningowy umożliwia stworzenie właściwych proporcji pracy nad elementami, zgodnie z hierarchią ich ważności.

2. Nie ma sensu tworzyć planów na dłuższy czas bo organizm i tak się zmieni

Takie podejście nie ma również uzasadnienia. Właśnie dlatego, że organizm się zmienia należy tworzyć programy uwzgledniające periodyzację. Zgodnie z nauką o skutecznym działaniu mamy etapy diagnozy, prognozy, programowania, realizacji i kontroli. Etap prognozy to właśnie prognozowanie zmian, które powinny być ujęta w etapie programowania, czyli planowania. Proces treningowy jest podobny do procesu uczenia się – aby nauczyć się np.: słówek obcego języka musimy kilkakrotnie je powtórzyć, a następnie przejść do kolejnego etapu, w którym słówka te będą wykorzystywane w bardziej złożonych frazach. Podobnie z treningiem dany element musi być powtórzony, aby przejść do kolejnego. Program treningowy jest właśnie takim zaprogramowaniem akcentów z uwzględnieniem zmienności. W teorii treningu mamy np.: okres przygotowana podstawowego, następnie kierunkowego i specjalistycznego. Już samo to sugeruje zmienność. Zatem każdy dobry proces treningowy musi być zaplanowany i im bardziej kompleksowo, tym lepiej.

3. Nie ma sensu pisać programów treningowych, gdyż najlepiej reagować na zmiany dyspozycji zawodnika

Jest to również złe podejście, gdyż subiektywna dyspozycja zawodnika nie jest dobrym elementem, na podstawie którego możemy zmieniać trening. Bardzo często subiektywne odczucia mogą podpowiadać, że jest gorsza dyspozycja, a faktycznie fizycznie forma jest/była wysoka. Również może to działać w drugą stronę, czyli euforia zawodnika nie pokrywa się w stanie faktycznym (wynik fizyczne słabsze). Potwierdzeniem tego jest proces przetrenowania, w którym np.: przetrenowanie współczulne daje stałe pobudzenie, euforię, a wyniki faktyczne spadają. Oczywiście przetrenowanie jest już elementem zbyt dużych obciążeń, ale obrazuje, że nie zawsze subiektywne odczucia pokrywają się ze stanem faktycznym. Kolejnym przykładem może być tempo regeneracji po długim wysiłku w strefie tlenowej i strefie progu tlenowego (1 próg) wymaga nawet do 72h wypoczynku, aby uzyskać superkompensację. W tym czasie jest pełna dyspozycja na wysiłki beztlenowe i mieszane na krótszego czasu. Zatem zawodnik może subiektywnie odczuwać dyskomfort mimo pełnej dyspozycji. Dlatego właściwy program treningowy staje się punktem odniesienia do podejmowania ewentualnych zmian – czyli program jest niejako tłem do podejmowania decyzji, ale też dzięki niemu te decyzje są świadome.

4. Nie da się przewidzieć, jakie obciążenia zniesie organizm za kilka tygodni, miesięcy itd.

  1. Oczywiście, że się da, tylko należy mieć świadomość tempa zmian pod wpływem bodźca treningowego dla cech motorycznych oraz techniki. Ponadto właśnie do zobrazowania progresji obciążeń, a także kompleksowego łączenia różnych aktywności został opracowany autorski system rejestracji obciążeń treningowych. System ten umożliwia policzenie obciążeń treningowych zarówno w treningu tenisa, jak i ogólno, zbilansowanie, a dzięki temu zachowanie właściwej progresji obciążeń w cyklach. System ten wykorzystywany jest już prawie 20lat i z bardzo dużą dokładnością jest w stanie zobrazować, w którym tygodniu nastąpi szczyt treningowy. Ponadto posługując się tym system możemy właściwie dozować wzrost lub spadek obciążeń w cyklach treningowych.

 

Przykładowo – zawodnik trenujący na poziomie zawodowym znosi około od 1600-2200 jedn. obciążenia. Wyższe obciążenia np.: ponad 3000-3500jed. są możliwe jedynie w okresach intensyfikacji np.: obóz sportowy. Jeśli mamy zawodnika, który do nas dołącza i po analizie jego treningu wychodzi, że obciążał organizm na poziomie 1450jed to automatycznie wiemy, że nie możemy zastosować treningów obciążających na poziomie  około 2000jed, a jedynie w okolicy 1600, aby stopniowo dojść do 2000jed.

Przykład 2 – zawodnik w cyklu podstawowym wykonał obciążał organizm na poziomie 1800jed. odczuwając przy tym obciążenia, to planując kolejny cykl możemy zwiększyć obciążenia do około 2000-2100jed, aby w okresie specjalistycznym zmniejszyć obciążenia 1700-1800jed. aby uzyskać większą sensytywność na specjalistyczny trening tenisa.

 

Zatem nasz system rejestracji obciążeń umożliwia szeroko rozumiane dopasowanie obciążeń do zawodnika, okresu treningu oraz postawionych celów. Dlatego też mając duże doświadczenie treningowe oraz praktyczne narzędzia jesteśmy w stanie bardzo dokładnie przewidywać obciążenia jakie będą najlepsze dla zawodnika.

Reasumując polemikę dotyczącą tworzenia programów treningowych uważamy, że głównie wynika ona z braku wiedzy dotyczącej planowania treningowego, a także czasu jaki należy poświęcić, aby stworzyć dobry program treningowy. Ponadto, jak wspomnieliśmy powyżej, taki program jest dokumentem, który może służyć ocenie warsztatu metodycznego trenera. My jednak jesteśmy w pełni świadomi naszych umiejętności, przez co praca z nami zawsze oparta jest na stworzeniu dla zawodnika Indywidualnego Programu Treningowego.