Rekreacja (program Standard)

Rekreacja, to oferta skierowana do osób trenujących tenisa, którym zależy na ułożeniu w pełni komplementarnego treningu ogólnorozwojowego, który uzupełni proces treningowy. Zatem jest to oferta Indywidualnego Programu Treningowego ukierunkowanego na trening ogólnorozwojowy oraz suplementację uzupełniającą realizowany trening tenisa. W ramach programów treningowych w tej strategii nie układane są wytyczne do treningu technicznego, a jedynie mogą być ustalone podstawowe wskazówki na co zwracać uwagę. Głównym celem jest przede wszystkim integralny trening ogólnorozwojowy poporządkowany pod możliwości realizacji i cechy zawodnika. Z tego względu Indywidualne Programy Treningowe uwzględniają:

$

Analizę wyników testów ogólno – w ramach tego programu wykonywane są uproszczone testy sprawnościowe na korcie oraz przede wszystkim testy w laboratorium wysiłkowym w celu oceny poziomu wytrenowania ogólnorozwojowego.

Zdjęcia poglądowe

$

Szczegółową periodyzację – dla treningu ogólnorozwojowego, uwzględniającego sezon tenisowy dla osób grających np.: w turniejach amatorskich.

Zdjęcia poglądowe

$

Szczegółowo zaplanowany trening ogólno – trening ogólno jest tak zaplanowany, aby rozwijał najważniejsze cechy zawodnika w sposób systematyczny z wykorzystaniem dostępnej bazy treningowej (trening siłowy, ORMAStick, w terenie, na korcie itd.) oraz aby był w pełni dopasowany do wieku i poziom zawodnika. System treningów ogólno w pełni uwzględnia realizowany trening techniczny.

Zdjęcia poglądowe

$

Rejestrację postępów – poprzez przygotowanie do każdego z cykli zestawu tabel, które ułatwiają wykonanie treningów oraz rejestrację wszelkich postępów. Rejestrując przebieg treningów w dużym stopniu ułatwia się kontrolę etapową, czyli po zakończonym cyklu analizę zmian na podstawie zapisów w tabelach.

Zdjęcia poglądowe

$

Suplementację oraz wytyczne dietetyczne – w ramach tej strategii układana jest zalecana suplementacja do każdego z cykli, która w pełni uzupełnia trening ogólnorozwojowy, a także tworzone są wytyczne do diety, czyli zalecany bilans kaloryczny oraz proporcje BTW (białko/tłuszcze/węglowodany).

Zdjęcia poglądowe

Indywidualny Program Treningowy w tej strategii, to kompleksowy plan działania dla treningu ogólno, który umożliwia wzbogacenie realizowanego treningu tenisa o właściwy trening ogólnorozwojowy dopasowany do indywidualnych cech i możliwości zawodnika.

Trening z nami – w ramach tej strategii jest  OPCJONALNY

W tej strategii treningowej trening z naszymi trenerami jest opcjonalny, czyli możliwe są treningi konsultacyjne weryfikujące postępy zarówno ogólnorozwojowe oraz techniczne. Ponadto w okresie trwania programu zapewniamy konsultacje mailowe i telefoniczne związane z realizowanym programem.

Dla kogo ta strategia?

Strategia ta proponowana jest osobom, którym zależy na bezpiecznym i dopasowanym treningu ogólnorozwojowym uzupełniającym realizowany trening tenisa. Ponadto strategia ta może być proponowana dla zawodników młodszych (poniżej 10r.ż), jako element wstępnego wprowadzenia ich do kompleksowego procesu treningowego ukierunkowanego na grę w tenisa.

 

Należy jednak dodać, że każdorazowo wybór strategii oraz zakres składowych programu treningowego będzie ustalany indywidualnie po testach zawodnika, aby dopasować w sposób optymalny wszystkie elementy do możliwości realizacji.

Jak zacząć?

Aby rozpocząć trening według tej strategii należy się umówić na wstępne testy, po których ustalimy pozostałe szczegóły współpracy.

Koszt współpracy

Koszt współpracy uzależniony jest o wyboru okresu, na jaki ma być napisany Indywidualny Program Treningowy.