Jak zacząć?

Zacznijmy od tego, że jeśli masz jakieś pytania dotyczące treningu, współpracy to śmiało skontaktuj się z nami na naszego maila lub pod telefonem:

dr Jacek Świat: 501 581 536

Michał Piekoś: 501 352 020

Bartek Brzózka: 507 972 070

Jak wygląda rozpoczęcie współpracy oraz współpraca

Rozpoczęcie współpracy, niezależnie od przyjętej strategii, zawsze wiąże się z etapem diagnozy, która umożliwia poznanie cech indywidualnych, preferencji oraz możliwości i na podstawie tych danych opracowanie najlepszej strategii.

 

Natomiast całokształt współpracy oparty jest na zasadach prakseologii, czyli nauki o skutecznym działaniu, która to określa następujące etapy właściwego działania:

Diagnoza – jest to pierwszy etap skutecznego działania, który obejmuje wywiad oraz różnego typu testy, aby zobrazować stan początkowy. Zakres diagnozy jest też podporządkowany ogólnej strategii, czyli jeśli program ma być dla osoby trenującej amatorsko pewne elementy mogą być pominięte. Poniżej diagram obrazujący standardowy, pełny zakres diagnozy.

Prognoza – jest to kolejny etap, który na bazie diagnozy umożliwia opisanie możliwych do osiągnięcia celów, czyli prognozowanie zmian. Etap ten w programie jest realizowany jako opis założeń dla poszczególnych cykli. W prognozie najważniejsze jest to, aby realnie oszacować możliwe do osiągnięcia progresje z uwzględnieniem diagnozy, bo na tej podstawie tworzy się cele etapowe, czyli cele na dane cykle treningowe.

 

Programowanie – to etap szczegółowego tworzenia rozwiązań treningowych. Etap ten kończy część tworzenia programu, czyli jego efektem jest napisany, kompleksowy program treningowy.

Efektem tego etapu jest kompleksowy program treningowy

Realizacja  – to etap treningu zgodnie z przyjętym programem treningowym.

Kontrola – to etap zazębiający się z realizacją, czyli jest to kontrola realizacji (bieżąca), która może być w formie konsultacji lub wspólnych treningów, a także jest to kontrola etapowa, czyli sprawdzenie, czy po wybranym okresie treningowym zostały osiągnięte wyznaczone cele. Kontrola etapowa, to ponowienie testów lub analiza progresji uzyskanych podczas treningu.

Współpracując z nami masz pewność, że zawsze działamy systemowo w sposób najbardziej optymalny, czyli taki, który zapewnia najwyższej jakości trening dopasowany do Ciebie.